Průmysl

Naše průmyslová řada byla speciálně vybrána tak, abychom vyhověli přísným normám čistoty požadovanými průmyslovými uživateli a poskytli tak nesrovnatelné hloubkové čištění, kdekoli a kdykoli je to nutné s minimálními prostoji.

Tradiční ruční čištění se obvykle provádí s potenciálně nebezpečnými chemikáliemi, které nedosahují požadovaných norem. Suchá pára – vytvořená pod tlakem při teplotách až 180°C – rozpustí mastnotu, okamžitě ničí bakterie a dezinfi kuje každý povrch, jehož se dotkne. Pára rovněž pronikne trhlinami a štěrbinami a do dalších těžko dosažitelných oblastí.

• Vylepšená baktericidní účinnost – dostupné CCFR studie
• Čištění s minimem prostojů
• Snižuje spotřebu vody a chemikálií a doprovodná rizika